Условия

Приложимо законодателство ­
Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 
spray.company си запазва правото да променя Общите условия по всяко време.Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.
Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия
Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от spray.company (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между spray.company и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на spray.company


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Информацията се съдържа и е достъпна на "Защита на личните данни"


ГАРАНЦИЯ
Продуктите на spray.company са  с 24 м­есеца гаранция за физически лица и 12 месеца за юридически.­
Гаранция за най-ниска цена!
Разберете защо и как даваме гаранция за най-ниска цена, на посочения по-горе линк.


ПОРЪЧКА
Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са крайни и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. 


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
  • Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
  • Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
  • Липса на телефон за контакт с потребителя. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
2 варианта за плащане:
  • Плащане по банков път - авансово плащане 100% по проформа фактура.
  • Плащане при доставка с наложен платеж, чрез куриерска служба „Спиди“. При опция наложен платеж купувачът дължи на куриерската служба дължимия процент върху стойността на поръчката.
Срокът на доставка започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката по телефон.
Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена
На основание чл.55, ал.1 т ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при условията съдържащи се и достъпни на "Право на връщане". 


Рекламации
При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП.


РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за коресподенция адрес и телефон.
Като лоялен търговец spray.company се старае да разрешава възникнали рекламации с клиенти по възможно най-бърз начин и в услуга на своите клиенти.
В случаите, когато не може да бъде намерено приемливо решение, Европейската комисия предлага своята платформа за "Online решаване на спорове".
В този портал както потребителите така и търговците могат да подават своите жалби и да получат съдействие от съответните органи и комисии за извън съдебно разрешаване на случая.
Органи за алтернативно решаване на спорове по смисъла на закона са помирителните комисии към КЗП, за които можете да намерите подробна информация на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 или на сайта на Комисия за защита на потребителите 
Списък на признатите органи на АРС в Република България, можете да намерите тук: spisuk_adr_2018.pdf

Напомняме Ви, че всяка стока предлагана от търговеца има 24 месеца законова гаранция.