Онлайн покупка с кредит

Всеки, който желае да купи стока от нас чрез онлайн магазина  SPRAY.COMPANY, чиято обща стойност е в размер на не по-малко от 400 (четиристотин) лева, но не разполага в момента с необходимата сума, може да кандидатства за отпускане на стоков кредит чрез сайта SPRAY.COMPANY от нашите партньори TBI  и UNICREDIT. Само с едно обаждане по телефона от Ваша страна, SPRAY.COMPANY оказва пълно и експресно съдействие по процедурата за отпускане на кредит 

Нашите кредитни партньори определят сами условията, на които трябва да отговаря клиента, кандидатстващ за кредит, както и условията по самия договор за кредит. 

Всеки клиент, който е одобрен за кредит от някой от нашите кредитни партньори, може да купи стока онлайн от нас, само след представянето на надлежно подписан валиден договор за кредитиране за конкретния размер и за конкретната стока. В този случай срокът за доставката на стоката започва да тече от датата на представянето пред  SPRAY.COMPANY на договора за отпуснат кредит.